Gedragsfactoren spelen een belangrijke rol in de voedselveiligheid van elke voedselverwerkende organisatie. Het begrijpen en managen van deze factoren is essentieel voor het effectief implementeren van voedselveiligheidsprotocollen en kan het verschil maken tussen routine naleving en potentieel gevaarlijke overschrijdingen.

Bewust handelen

Voor personeel in de voedselindustrie in bewust handelen van essentieel belang. Het constant naleven van de regelgeving en het toepassen van de vereiste protocollen kan een uitdaging zijn voor personeel. Specifiek reeds aangesteld personeel is vaak nog zoekende naar de handelstechnieken waar de rest van het team al gebruik van maakt. Uiteindelijk worden veel handelingen in de voedselproductie routinematig. Het ontwikkelen van veilige werkpraktijken en gewoonten zorgen voor een verkleind risico op contaminatie van de producten.

Communiceren rondom voedselveiligheid

Organisaties binnen de voedselproductie werken vaak met verschillende teams op de werkvloer. Het effectief communiceren in en tussen de teams is een belangrijke factor als het gaat om het waarborgen van de voedselveiligheid. Duidelijke instructies en snelle rapportage van mogelijke problemen helpen bij het verminderen van misverstanden en fouten. Zo kan ook voorkomen worden dat een gecontamineerd product de fabriek verlaat. Om ervoor te zorgen dat personeel zorgvuldig en volledig opgeleid worden met voldoende kennis van de voedselveiligheid principes, is een haccp cursus de juiste stap. Met het voltooien van deze cursus leveren medewerkers een actieve bijdrage aan voedselveiligheid en begrijpen ze het belang van hygiëne en zorgvuldig werken.

Zorgvuldige trainingspartner 

Het communiceren en motiveren van het juiste gedrag bij uw personeel is een belangrijke factor als het gaat om de voedselveiligheid. Het vereist een zorgvuldige training, duidelijke communicatie en een veilige werkomgeving. In de cursus bij Cbt resultaat uit opleiden leert de deelnemer de juiste wetgeving, zorgsystemen en haccp. Afsluitend vind er een examen plaats, zodat iedere werknemer over de juiste certificering en kennis beschikt om veilig aan het werk te kunnen gaan op de werkvloer.